Vị Thánh kính ngày 17 tháng 10

0

Ignatius thành Antioch, Giám mục, Tử đạo

Ignatius thành Antioch (sinh 35 – tử 107) là một Mục phụ đã viết những lá thư gửi đến các giáo đoàn trong thế giới Kitô hữu thuở sơ khai như một phương tiện để chia sẻ những thông tin về đời sống, đức tin và cơ cấu Giáo hội thời sơ khai ở Tiểu Á và Rome. Ngài là người đầu tiên dùng thành ngữ “Giáo hội Công giáo” như một tước hiệu cho người Kitô hữu Công giáo. Những câu chuyện đầu đời của thánh nhân ít ai biết đến. Người ta cho rằng Ngài là môn sinh của Thánh Tông đồ Gioan – tác giả Tin mừng thứ tư. Ngài làm Giám mục thành Antioch năm 69 và bị bắt hại trong thời kỳ bách hại đạo dưới triều của Hoàng đế Trajan. Ngài bị đưa về Rome và bị hành xử ở đó. Trên hành trình từ Antioch về Rome, Ngài đã viết 6 bức thư gửi tới 6 giáo đoàn và một bức thư cá nhân gửi cho Polycarp, Giám mục thành Smyrna được kính vào ngày 23 tháng 2- thánh nhân gặp Ngài trên đường bị điệu về Rome. Những bức thư này trình bày nhân tính và thiên tính của Đức Giêsu Kitô, sự chết và việc Phục sinh của Ngài, tầm quan trọng cốt lõi của Thánh thể, Giám mục trong sự hiệp nhất với Giáo hội, và lòng kính trọng Giáo hội Rome được đặt nền tảng trên thánh Phêrô và Phaolô. Về đến Rome, Ngài bị điệu tới đại hí trường La mã và bị quăng cho sư tử ăn thịt. Ngài chết ngay tức khắc. Ngay từ thuở ban đầu, người ta mừng lễ thánh Antioch vào ngày 17 tháng 10. Giáo hội Tây phương mừng vào ngày 1 tháng 2 cho tới năm 1969. Sau đó, ngày lễ kính nhớ thánh nhân được mừng vào ngày 17 tháng 10.         

Comments are closed.