Vị Thánh kính ngày 18 tháng 10

0

Luke, Thánh sử, Tác giả Tin mừng thứ ba

Thánh Luke sống vào thế kỷ thứ nhất là tác giả Tin mừng thứ ba và là người bạn đồng hành của thánh Paul (kính ngày 29 tháng 6). Thánh Luke là một lương y người Syrian từ thành Antioch. Ngài viết Tin mừng thứ ba tại Achea, Hy lap, sống độc thân, và qua đời tại Boeotia. Ngài hưởng thọ 84 tuổi. The Muratorian Canon, bảng liệt kê bộ sách Tân ước có lẽ từ hồi cuối thế kỷ thứ hai, đã xác nhận Luke là tác giả của cuốn Tin mừng thứ ba. Irenaeus (kính ngày 28 tháng 6) cho rằng cả Tin mừng thứ ba cũng như Tông đồ Công vụ đều do Luke viết. Lời tựa của Công vụ giống với lời tựa của Tin mừng Luke đều gửi cho cùng một người là Theophilus. Người ta cho rằng Ngài là người bạn đồng hành của thánh Phaolô trên hành trình truyền giáo thứ hai (Công vụ 16,10-17) và thứ ba (20, 5-24). Điểm then chốt của Tin mừng Luke nói về tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô và sự quan tâm của Ngài đến với những người nghèo.  Một số những dụ ngôn gây ấn tượng và chạm đến lòng người bao quanh chủ đề này được tìm thấy trong dụ ngôn “Người con hoang đàng” (Luca 15,11-32) và câu chuyện “Người giàu và anh Lazarus”. (Luca 16,19-31) Nhân vật phụ nữ được tìm thấy nhiều hơn trong Tin mừng Luca. Cả Giáo Hội Đông phương cũng như Tây phương đều mừng kính lễ thánh Luke.   

 

Comments are closed.