Vị Thánh kính ngày 25 tháng 10

0

Các Thánh tử đạo Anh và Wales

Ngày lễ hôm nay kính nhớ 40 vị tử đạo Công giáo đã hy sinh tính mạng làm chứng cho niềm tin của họ giữa những năm 1535 và 1679. Danh tánh của họ được Đức Cố Paul VI chọn vào bảng danh sách của hơn 200 vị tử đạo đã được phong chân phước hiển thánh năm 1970. Trong số đó, có 4 nữ giáo dân, 3 nam giáo dân, 13 linh mục triều, 10 Anh em Dòng Tên, 3 vị thuộc Dòng Biển đức, 3 đan sĩ Carthusian, một nữ đan sĩ Dòng Brigittine, 2 vị thuộc Dòng Phan Sinh và một linh mục thuộc Dòng Augustine. Trong số 40 đó có những người bị cáo buộc do tội không tuyên chứng mình là linh mục hay linh mục “thầm lặng”. Các vị tử đạo đầu tiên bị buộc tội năm 1535 do không công nhận Henry VIII làm Giáo chủ Anh giáo. Không có cuộc bách hại đạo dưới triều Vua Edward VI (1547-53) hay Nữ hoàng Mary (1553-58), nhưng triều đại kế tiếp đã kết án tử 280 người Tin lành. Năm 1558, Nữ hoàng Elizabeth I lên ngôi, đã đưa nhóm Tin lành trở về và có một cuộc bách hại những người Công giáo trong 12 năm đầu cầm quyền. Sự thay đổi đã đến sau lần Biểu tình ở miền Bắc năm 1569. Đức Cố Giáo hoàng Pius V đã ra vạ tuyệt thông cho Nữ hoàng năm 1570 và the Ridolfi Plot truất phế Nữ hoàng năm 1571. Tính chung lại, có khoảng 190 vị tử đạo giữa những năm 1570 và 1603 – năm Nữ Hoàng Elizabeth băng hà.

Comments are closed.