Vị Thánh kính ngày 28 tháng 10

0

Simon và Giuđa, Tông đồ

Simon sống vào thế kỷ thứ nhất và là một trong nhóm 12 Tông đồ. Biệt hiệu của Ngài là Cananaean nghĩa là “Nhiệt thành”. Ngài thường được gọi là Simon the Less để phân biệt với Simon Peter (kính ngày 29 tháng 6). Theo truyền thống, Ngài thi hành sứ vụ ở Ai cập và Ba tư. Ngài và Thánh Tông đồ Giuđa chịu tử đạo ở đây trong cùng một ngày.

Giuđa sống vào thế kỷ thứ nhất cũng là một trong nhóm 12 Tông đồ. Ngài được nhận làm Thánh Bổn mạng của những gì dường như không còn hy vọng và của các Bệnh viện. Chỉ có ba đoản khúc ngắn đề cập đến Ngài trong Tân ước (Lk 6,16; Ga 14,22; Cv 1,13). Cũng như Simon, những bản văn này ngụ ý thánh Tông đồ Giuđa là một nhân vật được ít người biết đến và thường bị nhầm lẫn với những người khác khi mang cùng một tên. Những truyền thuyết cổ xưa có nói đến sứ vụ của Ngài ở Mesopotamia và Batư. Mãi cho đến thế kỷ thứ 20, Ngài mới trở nên nổi tiếng là Vị thánh Bổn mạng của những gì dường như không còn hy vọng. Rất có thể, không ai muốn đến cầu nguyện với Ngài vì danh tánh của Ngài quá gần với Giuđa Iscariot – người phản bội Chúa. Dường như người ta chỉ đến cầu nguyện với Thánh Tông đồ Giuđa sau khi đi khẩn cầu các vị khác mà không thành công. Giáo hội Công giáo mừng kính lễ hai Thánh Tông đồ trong cùng một ngày, nhưng Giáo hội Chính thống Hy lạp và Nga lại mừng hai vị riêng biệt – Simon ngày 10 tháng 5 và Giuđa ngày 19 tháng 6.      

Comments are closed.