Vị Thánh kính ngày 29 tháng 10

0

Narcissus thành Jerusalem, Giám mục

Narcissus thành Jerusalem được nhiều người tôn kính vào thế kỷ thứ hai và ba ở Jerusalem hưởng thọ 160 tuổi. Ngài là người Hylạp và làm Giám mục thành Jerusalem năm 190 và được cho biết là đã làm rất nhiều phép lạ – trong đó có phép lạ hóa nước thành dầu nơi các đèn trong nhà thờ vào đêm Vọng Phục Sinh. Mặc dù Ngài rất nổi tiếng về sự thánh thiện, nhưng đã bị nhóm người phẫn nộ trước việc Ngài thi hành kỷ cương Giáo hội ám hại. Trong một lá thư được viết sau này vào quãng năm 212, Alexander –  Giám mục phụ tá Jerusalem viết Narcissus vẫn còn sống cho đến năm Ngài thọ 116 tuổi. Không có chi tiết nào về cái chết của Thánh nhân.

Comments are closed.