Vị Thánh kính ngày 30 tháng 10

0

Chân phước Benevenuta thành Cividale, Trinh nữ

Benvenuta là một thành viên Dòng Ba Đaminh. Benvenuta Boiani sinh ra tại Cividale, Fruili ở Ý trong một gia đình giàu có năm 1254. Chị yêu thích lối sống chiêm niệm hơn là đời sống hoạt động. Chị tuyên giữ lời khấn hứa khiết tịnh trọn đời từ hồi nhỏ và xin gia nhập Dòng Ba Đaminh. Chị thực hành thêm một vài phương thức sống khổ hạnh khá nghiêm ngặt như đánh tội một đêm ba lần hoặc thắt dây vòng eo của mình thật chặt để làm tăng thêm sự đau đớn cho cơ thể chi.  Chị qua đời ngày 30 tháng 10 năm 1292.     

Comments are closed.