Ý cầu nguyện tháng 11/2012

0

THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN

 

Ý cầu nguyện:

+ Xin cho từng chị em trong Hội Dòng, bằng lời giảng và đời sống chứng tá Tin Mừng, dám can đảm rao giảng và làm chứng về Đức Kitô tử nạn và phục sinh cho thế giới hôm nay.

+ Xin cho chị em trong toàn Dòng biết tích cực hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là cho các Đức Cha, các Cha linh hướng, các Mẹ Bề trên, chị em trong dòng, ân nhân và thân nhân của chị em đã qua đời.

 

CÁC NGÀY GIỖ

Thứ Bảy ngày 03.11  

–  Chị Albina Phạm Thị Tho (1989).

Thứ Năm ngày 08.11

–  Giỗ Anh Chị Em Dòng Thuyết Giáo                                   

Thứ Hai ngày 12.11 

–  Chị Têrêsa Phạm Thị Sa (TH,1973).

Thứ Bảy ngày 24.11

–  Chị Maria Trần Thị Chỉ (Nhiễu,2006)

Chúa Nhật ngày 25.11

 –  2 Em Têrêsa Nguyện và Maria Mai (1969)

 Chị Maria Đỗ Thị Nhợi (Tin, TH,1991)

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

 Thứ Bảy ngày 03.11: Lễ Thánh MÁCTINÔ PORÉT, OP 

–  Chị Mai Hồng.

–  Lớp Khấn I (2011)

Thứ Bảy, ngày 17.11: Lễ  Thánh nữ Elisabét Hungari  

– Chị Nguyễn Kim Loan và  Chị Thảo Quyên.

Thứ Tư ngày 21.11:  Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 

–  Chị Dung (NAD), Chị Thiện, Chị Khang Thảo, Chị Trần Thúy Vân, Chị Bích Nhi.

Thứ Năm ngày 22.11: Lễ Thánh Cêcilia 

–  Chị Lan (Là), Chị Tú Quỳnh, Chị Nga Mỹ, Chị Nguyễn Bạch Tuyết, Chị Thanh Huyền

– Tập sinh năm II : E.Lan Anh

Thứ Bảy ngày 24.11:  Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

– Hội thánh Việt Nam.

– Tu xá Các Thánh Tử Đạo VN (Dốc Mơ)

– Lớp Tập II (2012)

Chúa Nhật ngày 25.11: Lễ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

–  Tx. Kitô Vua (Bình Hà, BMT)

 

Comments are closed.

phone-icon