Biển tình bao la

0
 
Biển vẫn mênh mông
Bao la tình thương
Biển vẫn thẳm sâu
Tha thiết mặn nồng
            Biển vẫn miên man
            Vỗ sóng ngàn năm
            Xuôi dòng về cõi
            Vô biên lặng thầm
Đâu ai hiểu thấu
Tình biển chứa chan
Đâu ai nhớ biển
Phù sa ngập tràn
            Tình Chúa bao dung
            Thiên thu thủy chung
            Tình Chúa sâu thẳm
            Từng ngày chờ mong
Tình yêu Thiên Chúa
Huyền nhiệm cao siêu
Vui mang Thập giá
Chấp nhận thương đau
            Giêsu Thiên Tử
            Chết treo tiêu điều
            Cho cả nhân loại
            Được sống dồi dào
Đâu ai đếm được
Tinh tú trên trời
Đâu ai đếm được
Cát ngoài biển khơi
            Thiên thu vạn đại
            Tình Chúa bao la
            Dù con tội lỗi
            Ngài vẫn thứ tha

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.

phone-icon