Vị Thánh kính ngày 10/11

0

Ngày 10 tháng 11

THÁNH LEO CẢ, GIÁO HOÀNG – TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Thánh Leo Cả (niên triều Giáo hoàng từ năm 440- 461) là một trong hai vị Giáo hoàng duy nhất được trao tặng danh hiệu là “Cả” (Vị khác là Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả kính ngày 3 tháng 9). Sinh ra tại Roma, thuộc gia đình Tuscan vào cuối thế kỷ IV, thánh Leo Cả từng phục vụ như một cố vấn cho Celestine I(422- 432) và Sixtus III (432- 440). Với tư cách là Giáo hoàng, ngài quan tâm tới quyền tối thượng của Roma, mạnh mẽ thi hành quyền bính đối với các Giám mục tại Italia, hiệu lực hóa tính đồng nhất trong việc huấn luyện các mục tử, điều chỉnh sự lạm dụng, và kiên quyết kháng cự chống lại những tranh chấp. Ngài đã dùng những kiến thức của mình để tranh đấu cách hăng hái trong trận chiến chống dị giáo và trong những cuộc chọn lựa giữa tính không đồng nhất và những mâu thuẫn khác nhau tại Tây Ban Nha và Bắc Phi. Tuy nhiên, Giáo hội Đông phương không mau mắn đón nhận những yêu sách của Đức Giáo hoàng Leo như Giáo hội Tây phương.

Vào tháng 6 năm 449 Ngài đã gửi một lá thư quan trọng (lá thư 28) hay còn gọi là một tác phẩm đến Giám mục Flavian thành Constantinope, nhằm trình bày giáo thuyết về ngôi vị và bản tính của Chúa Giêsu Kitô và lên án học thuyết Monophysite (Đức Kitô chỉ có một thiên tính) khẳng định Đức Kitô chỉ có một bản tính Thiên Chúa và không bản tính nhân loại. Lá thư ấy được đọc tại Công đồng Chalcedonia (năm 451), được tranh luận và đã được nhận như một bản tuyên xưng đức tin: Đức Giêsu Kitô có hai bản tính (một bản tính Thiên Chúa và một bản tính nhân loại, hai bản tính này liên kết với nhau trong một ngôi vị). Qua sự kiện này, quyền tối thượng của Giáo hoàng được khẳng định như là “tiếng nói của Thánh Phêrô”.

Đức Giáo hoàng Leo cũng nổi tiếng là một người can đảm dám đương đầu với Attila – vị vua xứ Hung ở gần vùng Mantua vào năm 452 và đã thuyết phục ông rút lui về phía Bắc. Ngài qua đời vào ngày 10 tháng 11 năm 461 và được tuyên phong là tiến sĩ của Hội Thánh vào năm 1754.

Lễ kính Thánh Leo Cả được ghi trong niên lịch Roma và được Giáo hội Chính Thống Nga mừng kính vào ngày 18 tháng 2.

(Sr. Maria Thu Liễu, OP chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon