Vị Thánh kính ngày 8/11

0

NGÀY 8 THÁNG 11

CHÂN PHƯỚC JONH DUNS SCOTUS, TU SĨ

Chân phước Jonh Duns Scotus (1265-1308) là một nhà triết học và thần học Dòng Phanxico. Ngài được biết đến như một “tiến sĩ khôn ngoan” và “tiến sĩ của Đức Maria”.

Sinh trưởng tại thành Duns – xứ  Scotus, Jonh trở thành tu sĩ Phanxico lúc mười tám tuổi và đi học tại Oxford. Ngài được phong chức linh mục năm 1291. Sau lễ thụ phong, Ngài theo học tại trường đại học Paris và lãnh bằng cử nhân vào năm 1305 và trải qua hai năm đi diễn thuyết tại Cambridge và Paris.

Khoảng cuối năm 1307, Ngài công khai bảo vệ quan điểm về việc Đức Maria được gìn giữ vẹn tuyền, tinh khiết khỏi tội nguyên tổ – một quan niệm được coi là tiền thân của tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” sau này. Vì sự phản ứng một cách mãnh liệt để bảo vệ quan điểm  của mình – quan niệm rất mới mẻ và đang gây ra nhiều tranh luận, cha Scotus phải di chuyển sang đại học Cologne, nơi mà Ngài đã diễn thuyết và bảo vệ đức tin công giáo chống lại những nhóm có quan điểm bất đồng.

Ngài đã qua đời tại Cologne vào ngày 8/11/1308, lúc 43 tuổi.

Nguyên tác Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins e-books 2006

Sr. Maria Ánh Hồng và Maria Thu Liễu, OP chuyển ngữ

Comments are closed.