Vị Thánh kính ngày 14 tháng 5

0

Mathias, Tông đồ

Mathias vị Tông đồ được chọn để thay chỗ Giuđa Iscariot (Cv,15-26). Tiêu chuẩn cho việc bình chọn là ứng cử viên phải là môn đệ của Đức Kitô từ khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan và là chứng nhân về sự phục sinh của Đức Kitô. Cho dù không có gì chắc chắn được xem là nổi bật về hoạt động Tông đồ của Mathias nhưng điều được ghi nhận: Ngài là người rao giảng đầu tiên ở Giu-đê-a và sau này ở Cappadocia gần biển Caspian. Mathias chịu tử đạo có thể ở Colchis hay cũng có thể ở Giê-ru-sa-lem. Lễ kính nhớ Ngài được Giáo Hội Công giáo và Giáo Hội Anh giáo mừng kính.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.