Bài học bác ái yêu thương

0

BÀI HỌC BÁC ÁI YÊU THƯƠNG

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 15 TNC

 GỢI Ý ĐẦU LỄ:

… Yêu thương, đặc biệt yêu thương những người đau khổ, bất hạnh là cốt lõi của đạo chúng ta. Và ai trong chúng ta cũng đã nằm lòng điều đó. Thế nhưng, có lẽ vì chúng ta còn thiếu sót nhiều trong việc thực thi giới răn yêu thương đó, nên qua dụ ngôn người Samaria nhân hậu hôm nay, Đức Giêsu đã phải chọn một người ngoại đạo để nhắc nhở và dạy chúng ta bài học bác ái yêu thương.

BÀI GIẢNG:

… Đọc xong bài Tin mừng hôm nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ và xót xa, bởi vì lẽ ra, người có đạo đã phải được chọn để làm gương cho người ngoại đạo, thì Đức Giêsu lại chọn một người ngoại đạo để dạy cho người có đạo bài học bác ái, thương người.

Thật thế, bài Tin mừng chúng ta vừa nghe đã cho thấy, cả hai: thầy Tư tế và thầy Lêvi, đều là những người chẳng những có đạo mà còn có địa vị cao trong đạo Do thái. Thầy tư tế là người lo việc tế tự, dâng lễ trong đền thờ Giêrusalem, còn thầy Lêvi là người giúp thầy Tư tế phục vụ bàn thờ. Thế nhưng, cả hai con người có đạo và có địa vị cao trong đạo này, lại đã nhắm mắt làm ngơ trước một người anh em đau khổ vừa bị bọn cướp lột sạch, đánh nhừ tử, nửa sống nửa chết nằm bên vệ đường. Điều đau xót là cả hai vị tư tế và lêvi này vừa ở đền thờ trở về. Tin mừng nói rõ như thế. Điều đó cho thấy, họ là những con người chỉ biết giữ đạo trong bốn bức tường của nhà thờ mà không sống đạo trong đời thường. Điều đau xót nữa là người bị bọn cướp lột sạch và đánh nhừ tử, nữa sống nửa chết nằm bên vệ đường kia, lại chính là người đồng đạo, đồng chủng với họ. Vậy mà họ vẫn đang tâm nhắm mắt làm ngơ.

Ngược hẳn với thái độ vô tâm của thầy Tư tế và thầy Lêvi, là thái độ thương cảm của người Samaria, một người ngoại đạo. Ngoại đạo, nhưng anh ta lại có trái tim yêu thương của Đức Giêsu. Chính vì có được trái tim biết thương cảm, nên người Samaria nhân hậu đã không thể làm ngơ trước một con người đau khổ, cho dù con người đó là kẻ thù của anh, bởi vì như chúng ta đã biết, giữa người Do thái và người Samaria có một mối thù không đội trời chung. Người Do thái hoàn toàn khinh miệt người Samaria và coi họ là lạc đạo, lai căng, không còn thuần chủng nữa. Nhưng chính con người bị coi là kẻ thù ấy lại đã có lòng yêu thương đối với kẻ thù của mình. Tin mừng nói rõ: “Anh ta dừng lại, đến gần nạn nhân, lấy dầu lấy rượu ra xức vết thương cho người ấy và băng bó lại”. Chưa hết, anh ta còn cẩn thận đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, anh ta lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. Thật là một tấm gương bác ái tuyệt vời cho chúng ta. Người Samaria nhân hậu chẳng những đã hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền của để thương giúp kẻ thù mà còn lo lắng, săn sóc cho nạn nhân một cách tận tình, chu đáo.

Đến đây, có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: “Tại sao Đức Giêsu lại chọn một người ngoại đạo để dạy chúng ta là những người có đạo, bài học bác ái yêu thương? Thiết nghĩ, trước hết, khi chọn một người ngoại đạo để dạy chúng ta là những người có đạo bài học bác ái yêu thương, Đức Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta rằng, mọi người, không phân biệt có đạo hay không có đạo, đều có khả năng và đều có bổn phận phải sống bác ái, yêu thương. Bởi đó, người Kitô hữu không bao giờ được phép nghĩ rằng, làm việc thiện, sống bác ái, là đặc quyền của người có đạo và càng không bao giờ được phép khinh thường những người ngoại đạo. Kế đến, khi chọn một người ngoại đạo để dạy chúng ta là những người có đạo, bài học bác ái yêu thương, Đức Giêsu muốn chúng ta ý thức rằng, nếu một người không có đạo, một người không có đức tin, mà đã biết sống bác ái, yêu thương, thì người tín hữu Kitô chúng ta càng có bổn phận phải sống bác ái một cách triệt để hơn nữa, bởi vì, đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, những gì chúng ta làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là chúng ta làm cho chính Chúa. Niềm tin ấy không có nơi những người ngoại đạo mà chỉ có nơi chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta phải khiêm tốn mà nói với nhau rằng, khi chọn một người ngoại đạo để dạy chúng ta là những người có đạo bài học bác ái thương người, Đức Giêsu muốn cảnh báo chúng ta rằng, không ít người có đạo đã không sống bác ái bằng những người ngoại đạo, rằng không ít người tự xưng mình là người có đạo, nhưng lại chỉ giữ đạo ở trong bốn bức tường nhà thờ mà không sống đạo bác ái ngay trong đời thường.

… Hơn bao giờ hết, chúng ta đang sống trong một xã hội mà khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng. Kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Thế nhưng, điều đáng nói là biết đâu những người nghèo ấy, những con người khốn khổ ấy, lại là chính cha mẹ chúng ta, lại là chính anh chị em ruột thịt trong cùng một gia đình, lại là chính người hàng xóm láng giềng ngay bên cạnh nhà chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, bỏ qua hay làm ngơ trước những người anh em đau khổ ấy là một trọng tội-Amen.

Lm HKT

 

Comments are closed.