Gia đình – chiếc nôi văn hóa đức tin

0

Xin giới thiệu “Gia đình – chiếc nôi văn hóa đức tin” – tập sách của nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP viết về những nét căn bản trong văn hoá gia đình mà Công đồng Vatican II qua Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay (GS), Phần II, chương I và chương II về Phẩm Giá của Hôn Nhân Gia Đình và Phát Triển Văn Hoá đã đặc biệt nhấn mạnh đó là: sự sống và tình yêu (GS 49,50), để góp phần “Xây dựng một nền nhân bản đích thực về gia đình” (FC 7) trong một thế giới đang phải chọn lựa giữa văn hóa sự sống và sự chết, giữa văn minh tình thương và ích kỷ.

“Gia đình – chiếc nôi văn hóa đức tin” gồm 3 phần chính:

  • Gia đình – chiếc nôi văn hóa sự sống và tình yêu.
  • Gia đình – những thách đố đức tin giữa lòng văn hóa.
  • Để có những gia đình đậm nét văn hóa đức tin.

Xin nhấn vào đây để tải tư liệu về máy tính

Comments are closed.