Người Samaritanô gương mẫu

0

NGƯỜI SAMARITANÔ GƯƠNG MẪU

                   ( Lc 10,25-37 )


Trong Tin Mừng Chúa chọn một người mẫu,
Để dạy cho người Thông Luật biết rằng,
Ai là người thân cận của ông đây?
Chính là người Samari nhân hậu.
Một con người đời coi là người xấu,
Bị tách ra khỏi Do Thái, đám đông,
Không kiến thức nhưng có một tấm lòng,
Khác hẳn với Thầy Lêvi, Tư tế.
Anh đã sống giữa cuộc đời trần thế,
Bằng con tim luôn biết chạnh lòng thương,
Anh xót đau kẻ lâm nạn giữa đường,
Liền xuống ngựa băng vết thương cho họ.
Hành động này trong Tin mừng kể rõ,
Anh thường làm trong cuộc sống của anh,
Vì đã yêu nên anh vẫn thực hành,
Bằng việc làm, không chỉ bằng lý thuyết.
Còn chúng ta chỉ thương người máu huyết,
Thương  người thân, người yêu qúi của mình,
Những mảnh đời bên cạnh bị coi khinh,
Ta quên đi không nghĩ gì tới họ.
Người ốm yếu rất cần ta giúp đỡ,
Người khổ đau mong được sự quan tâm,
Người neo đơn muốn được lời hỏi thăm,
Trong cuộc sống con hãy làm như vậy.

                      
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.