Tổ chức và điều hành Huấn giáo

0

Xin giới thiệu: “Tổ chức và điều hành Huấn giáo” – tư liệu quí giá giúp cho những ai đang dấn thân vào công cuộc Huấn giáo và góp phần tích cực vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng nắm bắt đường hướng và chỉ dẫn của Hội Thánh về Huấn giáo, tích lũy thêm kinh nghiệm và thêm hiểu biết về tâm lý lứa tuổi.

 Xin nhấn vào đây để tải tư liệu về máy tính

Comments are closed.