Vỗ ngực và đấm ngực

0

VỖ NGỰC & ĐẤM NGỰC

(Lc 18:9-14)

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện

Một thu thuế và một Pharisêu

Pharisêu đứng thẳng và ngước cao

Tự VỖ NGỰC nhận mình luôn nghiêm túc

Lại còn dám buông lời chê người khác

Khi cầu nguyện mà lại quá bất nhân

Người thu thế ĐẤM NGỰC và nguyện thầm:

“Xin thương xót vì con đầy tội lỗi!”

Người VỖ NGỰC thì tội chồng lên tội

Người ĐẤM NGỰC được Thiên Chúa thứ tha

Vì ảo tưởng mà kiêu ngạo, chua ngoa

Cứ tưởng mình là “chiên ngoan của Chúa”

Mà thật ra lại chính là quỷ sứ

Đội lốt chiên làm ra vẻ từ tâm

Ai VỖ NGỰC sẽ bị Chúa hạ liền

Thiên Chúa chỉ xót thương ai ĐẤM NGỰC

TRẦM THIÊN THU


Comments are closed.