Để trẻ em đến với Chúa

0

 ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA

                      (Mt 19,13-15)


Hãy để trẻ em đến với Thầy,
Đừng ngăn cản chúng ở nơi đây,
Bởi vì con trẻ còn trong trắng,
Nước Trời dành cho trẻ thơ ngây.
Bản tính trẻ con vẫn hiền lành,
Chưa nhiễm điều gian nhiễm lưu manh,
Còn đang sống dựa nên tay trắng,
Trong sạch đơn sơ dễ tập tành.
Ai thấy trẻ con cũng dễ thương,
Hãy yêu con trẻ chớ coi thường,
Đừng làm ô uế tâm hồn trẻ,
Tham lam, gian dối sẽ chặn đường.
Hãy để trẻ em đến với Thầy,
Đừng gây gương xấu. Hãy dừng tay,
Bạo lực, dâm ô thời không thiếu,
Có chăng là thiếu kẻ lòng ngay.
Vâng, con tuổi đời có là bao,
Xin hãy cho con sống thế nào,
Tinh thần thơ trẻ như Chúa muốn,
Nước Trời Chúa hứa sẽ được vào.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.