Tạm biệt “Dạ Lý Hương”

0

TẠM BIỆT “DẠ LÝ HƯƠNG”*

Tặng các Em từ giã Thường Huấn Cấp I  

Mười bốn Sơn Ca của lớp này,
Đủ lông đủ cánh để mà bay,
Bay đi khắp mọi miền đất nước,
Giảng rao Lời Chúa qủa là hay.
Thúy Lệ, Linh Đơn tới Cao Yên,
Bích Nhung, Thanh Tuyết, Ngọc Mai hiền,
Nguyễn Tình, Nguyễn Thuận thêm Nguyễn Vóc,
Xuân Mai, Bích Phượng ở một miền.
Tuyết Lan quản lý quá là quen,
Lệ Hằng cùng với bạn Thanh Loan,
Mười bốn bông hoa vườn Dạ Lý,
Ôi quá đẹp xinh, quá vẹn toàn.
Sắp sửa rời xa “Dạ Lý Hương”,
Chúc các Em yêu hãy lên đường,
Thi hành Sứ Vụ Dòng trao phó,
Đem Chúa truyền rao khắp phố phường.
Em ơi! vượt sóng để ra khơi
Đem lưới tung gieo bắt cá người,
Mang nhiều cá lớn về dâng Chúa,
Ngài sẽ cho em hưởng Nước Trời.

Dù cho thuyền có tròng trành,
Hãy tin có Chúa đồng hành cùng em.
                         

              Chị Thérèse Mai Thị Ngượi

———–
* Thánh Giaxintô – Bổn Mạng của “Thường Huấn Cấp I” là cấp Thường Huấn dành cho những chị em đã Khấn Trọn đời từ năm thứ I đến năm thứ V- được anh chị em trong Dòng Đa Minh gọi thân mật là Dạ Lý Hương, cho nên chị em trong Dòng cũng gọi tên “Dạ Lý Hương” thay cho “Thường Huấn Cấp I”.

Hôm nay là ngày lễ Thánh Giaxintô, những chị em bước sang năm Khấn Trọn đời thứ VI sẽ tạm biệt Thường Huấn Cấp I để bước sang giai đoạn Thường Huấn Cấp II (Mẹ Thiên Chúa).                                      

Comments are closed.