Mang vào mình mùi chiên

0

Hân hoan chúc mừng Đức Tân Giám Mục Anphong Nguyễn Hữu Long
Ghi nhớ ngày Tấn phong Giám mục 06.9.2013
Ghi nhớ ngày Lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Tân Phú Hòa – Sài Gòn 14.9.2013

Con là Linh Mục Chúa ơi,
Nay con được Chúa thương mời gọi tên.
Lên làm Giám Mục chủ chiên,
Cúi đầu khiêm tốn, tôi hiền xin vâng.

Ôi Giêsu lạy Chiên Thiên Chúa,
Chúa là Đường là cửa chuồng chiên,
Chúa là Mục Tử nhân hiền,
Gánh muôn tội luỵ oan khiên thế trần.

Nay con được thông phần Mục Tử,
Bước theo đường sứ vụ Chúa đi,
Là người mục tử sá chi,
Mùi chiên khó ngửi ngại gì vác lên!

Mang vào mình mùi chiên lạc lối,
Đưa về đàn sớm tối nhủ khuyên,
Rồi đem Chúa đến với chiên,
Chúa chiên-chiên Chúa hàn huyên cảm tạ.

Sr. M. Madalena Mến 

Comments are closed.

phone-icon