Không sám hối sẽ chết

0

  KHÔNG SÁM HỐI SẼ CHẾT HẾT
                              (Lc 13,1-9)

Chúa nói rằng nếu không chịu sám hối,
Sẽ chết như người xây tháp Silô (ác),
Cái chết kia xảy đến quá bất ngờ,
Không chuẩn bị sẽ rơi vào tăm tối.

Là con người bao vấn vương tội lỗi,
Chỗi dậy ngay mà sám hối ăn năn,
Xóa bỏ đi những quá khứ nhọc nhằn,
Mà trở về với phút giây hiện tại.

Xin cho con biết thực tâm hoán cải,
Mọi lỗi lầm con đã tự gây ra,
Cho con luôn xa tránh những gian tà,
Để đáng được Chúa tình thương cứu sống.

Đừng để con như Vả kia trống rỗng,
Chủ ra vườn tìm trái chỉ có cây,
Không có quả chủ ra lệnh chặt ngay,
Vứt bỏ đi để chỉ thêm hại đất.

Vâng Chúa ơi! Xin khoan tay đừng chặt,
Con bây giờ sẽ chăm sóc cho cây,
Bằng tình thương và Lời Chúa mỗi ngày,
Con hy vọng cây sẽ sinh nhiều trái.

      Nt.Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.