Nặng một khối tình

0

NẶNG MỘT KHỐI TÌNH

Lòng tôi nặng một khối tình,
Tình yêu Đức Mẹ đồng trinh tuyệt vời,
Ai làm xa khỏi lòng tôi ?
Tình yêu Đức Mẹ vạn đời đắm say,
Đất trời dẫu có đổi thay,
Trăng sao lỡ vỡ, tháng ngày phôi pha,
Hồn tôi đâu chút phai nhòa,
Tình yêu Đức Mẹ đậm đà trăm muôn!
Dầu cho biển cạn núi mòn,
Phong ba gào thét sấm ngàn thất kinh,
Hồn tôi vẫn cứ trung kiên,
Trong tình say mến Mẹ hiền bao la …
Đất bằng dầu nổi can qua,
Lửa binh dấy động, sơn hà điêu linh,
Quyết thề với Mẹ đồng trinh,
Hoa lòng vẫn nở ái tình muôn hương …
Ngục đời muôn thảm nghĩa thương,
Sầu luôn chảy vạn nẻo đường tóc tang,
Đàn lòng điệu cứ hiên ngang,
Ca tình Đức Mẹ, Thiên đàng ái ân …
Dẫu rằng thế thái nhân tâm,
Bạc đen thay đổi thăng trầm biến thiên,
Vườn lòng thắm đẹp nắng tin,
Trong tình Đức Mẹ dịu hiền từ bi …
…………………………………

Mẹ ơi! con có sợ gì,
Khi con sống chết quyết kề Mẹ luôn,
Dịu dàng tay Mẹ bồng con,
Trọn đời con uống nước nguồn tình yêu!
Nhưng con xin Mẹ một điều:
Ban ơn trung tín thật nhiều cho con,
Để khi đời xuống hoàng hôn,
Thuyền con cập Bến nhạc dồn hoan ca!
Mẹ ơi! mến Mẹ thiết tha …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.