PPT các bài Giáo lý Mục Vụ năm 2014 của Gp Xuân Lộc

0

Xin nhấn vào tên bài để download file PPT xuống máy

Bài 1: Sống và loan báo Tin mừng

Bài 2: Chúa Giêsu – Tin mừng để sống và loan báo

Bài 3: Thao thức loan báo Tin mừng

Bài 4: Phẩm chất đất gieo trồng

Bài 5: Cách thức gieo vãi hạt giống

Bài 6: Gia đình sống vả loan báo Tin Mừng (1)

Bài 7: Gia đình sống và loan báo Tin mừng (2)

Bài 8: Gương sống và loan báo Tin Mừng 

 

Comments are closed.