Suy niệm với Mẹ – Ngày 19.03

0

Thứ Tư 19/03/2014

LỄ THÁNH CẢ GIUSE

Mt 1,16-18.21-24a

“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24)

Như Mẹ: Ngay từ giai đoạn đầu của công trình cứu độ, thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu mời cộng tác thực hiện kế hoạch này qua việc đảm nhận trách nhiệm cha nuôi của Chúa Giêsu. Với đời sống khiêm nhường, đơn sơ, và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, thánh nhân trở thành gương mẫu sáng ngời đáng để chúng ta noi theo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa thánh Giuse đã chu toàn thật tuyệt vời vai trò người cha trong gia đình Nadarét, và ngày nay ngài cũng luôn bênh vực và chở che Giáo Hội cùng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết noi gương ngài, luôn lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu mến phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.