Suy niệm với Mẹ, ngày 08.01

0

Thứ Năm, ngày 08.01.2015

Sau lễ Chúa Hiển Linh

Lc 4,14-22a

“Hôm nay đã ứng nghiệm
lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21)

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho việc cầu nguyện và đọc Sách Thánh để gặp gỡ Chúa Cha. Tất cả những gì chép trong Sách Thánh đều đã được thể hiện nơi Người. Đọc Sách Thánh, tham dự Thánh Lễ có phải là việc ưu tiên của chúng ta hôm nay hay không?

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con luôn được nghe Lời Chúa và được tham dự Thánh Lễ. Nhưng chúng con chưa thật sự để cho Lời Chúa thấm nhuần vào lòng chúng con, chúng con còn hờ hững với Lời của Ngài. Vì thế đời sống chúng con chưa phản ánh dung mạo Chúa cho người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, luôn để cho Lời Chúa cư ngụ trong lòng và sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.