Gia nghiệp đời tôi

0

Tôi muốn dang tay,
Ôm trái đất hình địa cầu thể…
Để cảm sâu tình yêu Thượng Đế.
Đã ân ban cho đời đất – trời huyền siêu.
Bức tranh thiên nhiên tuyệt tác nhiệm mầu
Mà thuyền đời tôi đi giữa bể dâu
Có biết đâu, đầu nguồn cuối bể
Có biết đâu, xoáy nước mạch ngầm.
Có biết đâu, bão tố tràn dâng,
Có bao điều tôi đâu có biết…!
Cuộc đời tôi,
Điều gì đang hướng định,
Một nỗi buồn xa xăm thầm kín,
Một niềm tin mỏng mảnh dỗi hờn…
Ngàn lần thống hối, vạn lần ăn năn!
Với bao điều trở trăn khôn xiết…
Tôi có biết Chúa chính là gia nghiệp.
Tình thương yêu phủ lấp mọi lỗi lầm.
Gặp được Người…là Thiên Chúa từ nhân.

Sr. Têrêsa Như Hà

Comments are closed.