Tiếp nhận hay từ chối ánh sáng

0

I. LỜI CHÚA: Ga 3, 14-21

14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu luôn được giới thiệu như ánh sáng của trần gian: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trần gian và chiếu soi mọi người.”(Ga 1,9). Riêng Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu nói rõ hơn: Chúa chính là ánh sáng cứu độ Cha ban tặng cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”(Ga 3,16). Nhưng Chúa Giêsu đã cho Nicôđêmô thấy người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng, kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng. Trong ý nghĩa này, phụng vụ Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay muốn giúp chúng tự kiểm thảo đời sống xem: chúng ta đang tiếp nhận hay từ chối ánh sáng?

1. Ánh sáng cần thiết cho mọi người

 Trong cuộc sống ai cũng cần đến ánh sáng để tiếp cận với thế giới bên ngoài, nhìn xem sự vật, giao lưu và hành động, phát triển và thưởng thức. Nếu như một thời gian nào đó chúng ta không còn khả năng đón nhận ánh sáng, ánh sáng từ mặt trời và cả ánh sáng nơi tâm trí nữa, thì cuộc đời chúng ta xem như đã chết! Vì thế, khi tự giới thiệu về mình như  ánh sáng, Đức Giêsu muốn nhân loại nhận ra Người là Đấng Cứu Độ duy nhất họ đang chờ mong! “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”(Ga 8,12). Như thế, Đức Giêsu chính là món quà quí giá nhất Cha ban tặng cho nhân loại để nhờ Người chúng ta có thể nhận ra tình yêu vô biên và lòng thương xót hải hà của Cha trên trời dành cho tất cả mọi người là tạo vật của Người.

Tại sao chúng ta cần ánh sáng của Đức Kitô? Vì nếu không có ơn cứu độ nơi Đức Kitô, chúng ta là những người đã chết trong tội của mình. Chỉ có một con đường duy nhất phục hồi sự sống cho con người là tin vào Đức Kitô. Tin vào Đức Kitô, chúng ta có thể mở ra rất nhiều những cánh cửa giải thoát vì Thiên Chúa bộc lộ chính mình cho chúng ta trong Đức Kitô, Người là kho tàng vô giá mà chúng ta luôn luôn có thể đào sâu hơn nữa và không bao giờ có thể hiểu thấu.

2. Người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng

Như trên chúng ta đã nói về sự cần thiết của ánh sáng đối với tất cả mọi người. Nhưng trong thực tế  “Người đau mắt thì sợ ánh sáng.” Ở đây, Chúa Giêsu nói rõ rằng: người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa; và ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay, với con số khổng lồ những người chưa tiếp nhận ánh sáng Đức Kitô (93% dân số), chúng ta có suy nghĩ gì? Hơn nữa, sự sa sút niềm tin nơi những người Kitô hữu ngày một tăng cao khi người ta đua nhau chạy theo lợi nhuận vật chất, quyền lực thống trị và bản năng hưởng thụ. Chúng ta có cảm thấy nản lòng trước thế lực của bóng tối không? Đặc biệt là trong chính nội tâm của mình, chúng ta đứng về phía bóng tối hay ánh sáng trước những thách đố giữa danh dự bản thân và đức ái huynh đệ, tiền của và lương tâm, nền văn minh tình thương hay sự chết; liên quan đến việc bảo vệ sự sống, chống phá thai? 

3. Ánh sáng xua tan bóng tối

Khi tiếp nhận ánh sáng Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ trở thành ánh sáng với xác tín rằng: bản chất của ánh sáng là xua tan bóng tối. Cho dầu nơi chúng ta, còn đó những khuynh hướng xấu, những quyết định sai lầm, những việc làm thiếu đức ái xúc phạm đến tha nhân, nhưng nếu chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình và khiêm tốn lãnh nhận bí tích giao hòa, thì tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô vẫn luôn cảm thông, tha thứ và đổi mới chúng ta. Chúng ta luôn được mời gọi trở nên con Thiên Chúa và được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Với kinh nghiệm bản thân về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta có thể hiểu rằng: vì người ta chưa biết Đức Kitô nên mới sợ ánh sáng của Người. Thực ra ánh sáng của Đức Kitô là ánh sáng chữa lành, ánh sáng ban sự sống, ánh sáng giúp chúng ta có thể nhận ra những sai lầm, tội lụy, khổ đau của mình để trở về với nguồn sống bình an và niềm vui tràn đầy hy vọng nơi sự phục sinh của Người. Do đó, tất cả những ai tin vào Đức Kitô, đều được mời gọi loan báo về Người như một Tin Mừng vĩ đại!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin nhận rằng: khi chúng con tiếp nhận Chúa là Ánh Sáng, chúng con sẽ trở thành ánh sáng. Xin Chúa giúp chúng con biết  tích cực làm chứng cho ánh sáng qua thái độ sống trung thực, tôn trọng và yêu thương những người chúng con gặp gỡ hằng ngày với niềm tin rằng: Chúa là ánh sáng luôn xua tan mọi bóng đêm tội lỗi. Amen.  

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh 

Comments are closed.