Xin hãy vui mừng

0

Xin hãy vui mừng
Hỡi nữ tử Xion
Vì Bà được chan hòa ân phúc
Nhờ Bà mà “Chúa ở cùng chúng con”
Bà tràn đầy nhân đức
Nên Bà là gương mẫu thiện toàn
Cho muôn đời muôn phương …

Kính chào Nữ Tử Xion
Xin hãy vui mừng
Hỡi rạng đông của đêm dài lịch sử
Bà báo hiệu bình minh
Của một ngày vĩ đại
Vô cùng vĩ đại
Mặt trời không tắt
Của một mùa xuân diễm phúc …
Ơn Cứu độ như hương hoa
Như núi rừng trùng điệp
Bao la
Như bầu trời quang minh diễm tuyệt
No thỏa mọi cánh chim trời
Vì “Chúa ở cùng chúng tôi”
Vì vũ trụ được canh tân khởi sắc

Hỡi Nữ Tử Xion
Xin hãy vui mừng
Vì từ đây khen Bà diễm phúc
Bà được nâng cao, vì Bà khiêm nhường tuyệt mức
Bà giàu sang và từ bi muôn hộc
Vì Bà là người mẹ nghèo
Của người nghèo nhất thế gian
Lòng Bà như đại dương
Chưa đầy lưu ly bảo ngọc
Mắt Bà là ức triệu mắt bồ câu
Miệng Bà là trời hoa hàm tiếu
Lời Bà là cung đàn muôn điệu …
Hào quang ngập hào quang
Bà là hy vọng của trần gian
Là nguồn vui của trăm ngàn thế giới
Ca tụng Bà muôn đời không tiếng nói …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.