Sứ mệnh loan báo Tin Mừng

0

Su menh loan TM

I. LỜI CHÚA: Mc 16,15-20

15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Trước khi từ biệt các môn đệ để lên trời với Cha, Chúa Giêsu đã truyền cho các ông sứ mệnh đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Như vậy, sứ mệnh loan báo Tin Mừng thuộc về những ai tin vào Đức Giêsu và trở nên môn đệ của Người. Đó là một đặc ân được tuyển chọn nhưng cũng là một trách nhiệm với nhiều thách đố của niềm tin. Tuy nhiên, lời hứa của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta một niềm hy vọng rạng ngời, một niềm vui tuyệt vời không thể diễn tả được vì Chúa đã lên Trời nhưng Người vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường trần thế. Chính Người sẽ làm những điều kỳ diệu nơi chúng ta cho những ai tin vào ơn cứu độ của Người.

1. Chúa về trời, con vào đời

Cuộc chia tay nào cũng có nước mắt buồn thương, nhưng cuộc chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ hôm nay lại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chính niềm vui vì thầy mình vẫn sống và niềm hy vọng vì thầy mình đã lên trời làm cho các ông sau giây phút ngước nhìn trời nhận phép lành của Chúa (Lc 24,51), các ông đã bái lạy Chúa, rồi trở về Giêrusalem lòng tràn đầy hoan hỉ, ca hát ngợi khen, chờ đón lời hứa ban Thánh Thần để đi chia sẻ Tin Mừng, làm chứng về những gì mình đã mắt thấy tai nghe và niềm bình an, hạnh phúc mình đã cảm nhận.

Đúng như lời Đức Giêsu đã hứa, sách Công vụ Tông đồ đã ghi nhận biết bao điều lạ lùng các tông đồ đã thực hiện nhân danh Đức Giêsu. Cụ thể là ngay sau bài giảng đầu tiên của Phêrô tất cả những người nghe đều đau đớn trong lòng, sám hối và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu – khoảng 3.000 người (Cv 2, 37-41). Tiếp sau đó, nhân danh Đức Giêsu hai ông Phêrô và Gioan đã cho một người què từ khi mới sinh có thể đi lại được (Cv 3,6). Mặc dầu bị cấm không được rao giảng về danh Đức Giêsu. (Cv 4,17), nhưng hai ông và các tông đồ khác vẫn cứ tiếp tục rao giảng (Cv 4,31), chữa lành bệnh tật trong dân (Cv 5,12-16). Ngay cả khi bị bắt nhốt vào tù và bị đánh đòn, lòng các ông luôn hân hoan vì đuợc coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu (Cv 5,41).

2. Chúa vi con, con vi Chúa

Trong bài đọc hai, thánh Phaolô đã chỉ cho các tín hữu thấy niềm hy vọng nơi Đức Kitô khi Người đã sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha vì Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu Hội Thánh là thân thể của Người (x. Ep 1, 20-23).

Như vậy, nếu chúng ta là chi thể của Người, thì dù Người đã lên trời, Người vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn nuôi sống chúng ta bằng Mình và Máu của Người, vẫn hành động trong chúng ta như Người đã làm biết bao phép lạ qua tay các tông đồ. Hơn nữa, nếu Người là đầu của chúng ta đang hiện diện bên Cha trên trời thì dù chúng ta đang sống dưới đất, chúng ta cũng luôn được ở bên Đức Giêsu trong vinh quang của Cha và cùng với Người chiêm ngưỡng nhan thánh của Cha.

Đây là mầu nhiệm đức tin mà chúng ta có thể cảm nghiệm được bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện giúp chúng ta nối kết được những thực tại nhỏ bé, tầm thường đầy khó khăn, gian khổ của cuộc sống với thực tại niềm vui, hạnh phúc trong vinh quang Nước của Cha trên trời.  

3. Hướng v tri để phc v người

Loan báo Tin Mừng là chia sẻ niềm tin của mình cho những người chưa có một chút cảm nghiệm về Đức Giêsu và chương trình cứu độ đầy yêu thương của Cha. Một khi lòng chúng ta luôn hướng về trời và khao khát những sự trên trời, chúng ta sẽ biết sống thế nào là từ bỏ chính mình, cho đi tất cả danh dự, và những nguồn lợi nhuận ở đời này để phục vụ những người đang cần được yêu thương. Đó là con đường âm thầm, nhỏ bé nhưng rất thẳng để dẫn anh em chúng ta lên quê hương tràn đầy tình thương mà Đức Kitô đã muốn tất cả mọi người được hưởng phúc với Người.

Ly Chúa Giêsu, Chúa truyn cho chúng con đi “loan báo Tin Mng cho mi loài th to.”, và Chúa đã ha luôn hin din bên chúng con. Xin Chúa hãy dùng đôi tay chúng con để nâng dy nhng ai sa ngã, đôi chân chúng con để đi tìm nhng người lc mt,  đôi mt chúng con để nhìn cm thông vi git nước mt im lng ca nhng người đau kh, đôi tai chúng con để lng nghe nhng người cô đơn, môi ming con để an i nhng người bun ti, và trái tim chúng con để yêu nhng người không được yêu. Xin thương chúng con, nhng tín hu còn yếu đức tin, nhút nhát và s hãi; xin tăng sc cho chúng con có th làm chng nhân cho Chúa gia lòng thế gii, đưa tt c anh em v trong Nước Cha trên tri. Amen.

 Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

 

Comments are closed.