Suy niệm với Mẹ, ngày 25.7

0

Thứ Bảy, ngày 25.07.2015

Th. Giacôbê, tông đồ  

Mt 20,20-28

“Chén của Thầy các ngươi sẽ uống” (Mt 20,23).

Như Mẹ: Bà mẹ của các con ông Dêbêđê xin một điều vượt quá sức mình. Đúng là “yếu mà lại đòi ra gió”. Chúa Giêsu dạy các tông đồ bài học: là người tông đồ thì cần sống khiêm nhường và phục vụ, và phải chấp nhận uống chén đắng của Thầy. Có uống chén đắng của Thầy thì mới có thể cùng chung bàn vinh quang của Thầy trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Lẽ thường tình là ai cũng sợ đau khổ của thập giá, thích sống an bình và hạnh phúc. Không thể là người môn đệ đích thực của Chúa nếu không có và không vác thập giá. Xin cho chúng con can đảm và đủ sức để uống chén đắng của thập giá đời mình mỗi ngày mà theo Chúa trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cho chúng con ý thức rằng thập giá là con đường đưa tới hạnh phúc và bình an đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon