Thơ: Tháng Mân Côi

0

Tháng mười là tháng Mân Côi,
Đoàn con của Mẹ dâng lời ngợi ca.
Kính mừng rồi lại Thánh Ma,
Lời kinh dâng Mẹ gấp ba ngày thường.
Ở nhà hay lúc đi đường,
Tay thời lần chuỗi Mẹ thương vô vàn.
Xin gì Mẹ nói Chúa ban,
Dẫu cho bão tố ngập tràn không lo.
Mẹ thương con cái vô bờ,
Đi đâu Mẹ cũng ban cho ơn lành.
Mẹ còn che chở đồng hành,
Dắt dìu, dạy dỗ, để thành con ngoan.
Tạ ơn Chúa đã thương ban,
Cho con có Mẹ dẫn đàng con đi.
Cuộc đời dù lắm gian nguy,
Con đây có Mẹ sợ chi lụy phiền.
Mẹ là bóng mát dịu êm,
Cho con say giấc ngủ yên bên Ngài.
Mẹ như một ánh Sao Mai
Soi đường dẫn lối không sai chút nào.
Mẹ là dòng suối ngọt ngào,
Cho con ngụp lặn tự hào suối trong.
Con yêu Mẹ hết tấm lòng,
Đời con có Mẹ cậy trông vững vàng.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.