Vấn đề ly dị – CN XXVII TN năm B

0

ly di

Chúa Giê-su giảng dạy xong,

Ga-li rời bỏ lòng vòng Giu-đê.

Đám đông lũ lượt theo về,

Tật nguyền bệnh hoạn không hề bỏ qua.

Mấy người Pha-rít gian ngoa,

Đến gần bên Chúa ba hoa đặt điều:

“Vợ chồng có được bỏ liều?”

Người rằng: “ Ly dị luật điều không cho,

Ban đầu Thiên Chúa thương cho,

Một nam một nữ lắng lo gia đình.

Người ta bõ mẹ cha mình,

Cả hai gắn bó trọn tình yêu thương.

Hai người chung kết gió sương,

Sinh con sản cái nấu nương gia đình.

Điều gì Thiên Chúa kết thành,

Loài người không được đang lành sẻ đôi”.

Nghe xong họ tiếp liền lời:

“Mô-se đã có một thời phát ngôn:

Cấp tờ ly-dị ly hôn,

Có nên giữ luật vuông tròn này không?”

Mô-sê chiều ý các ông:

“Lòng chai dạ đá vợ chồng bỏ nhau,

Ban đầu chẳng có vậy đâu.

Nay tôi nói rõ để sau khi cần:

Ngoại trừ bất hợp hôn nhân,

Ai mà rẫy vợ nguyên nhân vì tình,

Người này mắc tội tầy đình,

Có tên quen gọi ngoại tình lẳng lơ.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC. 

Comments are closed.