Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật XXXII Thường niên – Năm B

0

BÀO GÓA NGHEO

NHẬP:

“Hũ bột sẽ không cạn, bình dầu sẽ không vơi” . Sự hào phóng của Chúa dành cho bà goá Sarépta, vì đã biết sống quảng đại khiến chúng ta ngạc nhiên bỡ ngỡ.

Đây cũng chính là lời nhắc nhở để người kitô hữu, cũng biết mở rộng lòng với Chúa, và với tha nhân như Lời Chuá  mời gọi.

GIẢNG : Xin nhấp vào đây để tải file hỗ trợ bài giảng

Có lần, trong dịp mời gọi để chia sẻ giúp đỡ cho các bạn nhỏ bị thiên tai lũ lụt, một em bé mang vào cho tôi một con heo đất rất nặng. Khi được hỏi, em nói đây là con heo mà em nuôi cả năm nay để lấy tiền mua sắm quần áo. Nhưng thấy các bạn nhỏ đang khó khăn thiếu thốn, nên em không do dự khi quyết định đem tất cả con heo của mình để tặng cho các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. Việc làm tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn. Nó không chỉ cho thấy cách giáo dục dạy dỗ của cha mẹ biết nghĩ đến người khác, nhưng còn mở ra cho em cơ hội để đón nhận nhiều tình thương của Chúa, của gia đình và mọi người. Quả thật, Thiên Chúa, Đấng giầu lòng thương xót chẳng muốn để ai hy sinh cho Ngài phải thua thiệt. Câu chuyện của hai bà góa của ngày lễ hôm nay đang minh chứng với chúng ta điều ấy.

Hình 1 : Tiên tri Êlia và bà goá thành Sarepta.

* Thời tiên tri Êlia đã xảy ra sự chuyện gì ?
T. Đất nước Israel bị hạn hán 3 năm/ và xảy ra nạn mất mùa đói kém.

* Trong cảnh bĩ cực đó/ Êlia đã làm gì để kéo dài mạng sống của mình ?
T. Ông đến vùng Sarepta/ và được một bà goá nghèo/ cho ăn bánh và uống nước.

* Trước sự quảng đại của ba/ Chúa đã làm gì để đáp lại ?
T. Chúa đã chúc lành/ và gìn giữ gia đình bà được an lành/ nhờ vào hũ bột không cạn/ và bình dầu không vơi.

Hình 2 : Chúa Giêsu và những người bỏ tiền vào đền thờ.

*  Hôm nay Chúa Giêsu đang làm gì ?
T. Ngài quan sát cách thức/ những người bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ.

* Chúa Giêsu chứng kiến những gì xảy ra  ?
T. Ngài thấy những người giầu bỏ của dư thừa/ còn bà goá nghèo đã bỏ hai đồng xu/ là tất cả những gì nuôi sống mình.    

* Chúa đã đánh giá thế nào về việc làm của bà goá  ?
T. Bà bỏ nhiều hơn hết/ Và Chúa sẽ không quên lòng quảng đại của bà.

Hình 3 : Chúa Giêsu trên thánh giá.

* Từ khởi nguyên/ Thiên Chúa đã làm gì cho chúng ta ?
T : Ngài đã tạo dựng/ và trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài : “ Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh của Ta”.

* Khi con người quay lưng phản bội/ thì Thiên Chúa đã làm gì ?
T.   Ngài đến trần gian/ tìm kiếm và dẫn đưa con người về với Thiên Chúa/ : “ Ta đến để tìm kiếm/ và cứu chữa điều gì đã hư mất ”.

* Để cứu chuộc nhân loại/ Thiên Chúa đã làm gì ?
T. Cho Con một Ngài đến/ để đền thay tội lỗi chúng ta : “ Ta đến không phải để được phục vụ/ nhưng để phục vụ/ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người ”.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Bí tích Rửa tội.

* Chúa đã làm gì để chứng tỏ tình thương với chúng ta  ?
T. Ngài cho Con Ngài chết thay cho chúng ta/ và dẫn đưa chúng ta về/ cho chúng ta nên con Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội.    

* Chúng ta sẽ làm gì/ để đáp lại tình yêu của Chúa  ?
T.   Dâng lên Chúa trọn vẹn con người của ta :
      + Thời giờ        :  Dành để đến với Chúa
      + Khả năng     :  Chu toàn bổn phận học hành.
      + Đôi tay         :   Phụ giúp cha mẹ.
      + Lời nói          :  An ủi và yêu thương khích lệ người khác.
      + Vật chất       :  Chia sẻ và giúp đỡ người nghèo.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG :  Bà goá nghèo

Bà goá nghèo đã bỏ nhiều hơn hết. Bà đã không tiếc, dâng lên Chúa cuộc sống của mình. Theo gương bà goá, em vui sống đời hy sinh. Như Chúa đã chấp nhận hiến trao thân mình.

Alleluia CN 32 QN. B :

Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.