Chương trình của Đức Thánh Cha trong tháng 12 và tháng Giêng

0

Chương trình của Đức Thánh Cha

trong tháng 12 và tháng Giêng

ANSA870064_ArticoloĐối với Đức Thánh Cha, những tháng sắp tới sẽ đứng trong dấu chỉ của Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Vào lúc 09g30 ngày mồng 08 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô cũng như sẽ mở Cổng Thánh. Vào lúc 16g00 cùng ngày, như mọi năm, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ trên đường Piazza di Spagna.

Vào chiều thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Vào Chúa Nhật Gaudete (Chúa Nhật Vui Mừng) tức ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Laterano.

Cũng trong Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Đức Hồng Y James Harvay sẽ mở Cổng Thánh tại Vương Cung thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành.

Thánh Lễ Giáng Sinh truyền thống sẽ được Đức Thánh Cha cử hành trong Đêm Thánh vào lúc 21g30 tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Vào lúc 12g00 ngày Đại Lễ Giáng Sinh, như thông lệ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi – Cho thành phố Rô-ma và khắp thế giới – từ ban công của Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Vào lúc 10g00 ngày 27 tháng 12, tức Chúa Nhật thứ nhất sau Đại Lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành môt Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để mừng Đại Lễ Kính Thánh Gia.

Vào lúc 17g00 ngày 31 tháng 12, cũng tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều với Kinh Te Deum như là một lời tạ ơn về năm vừa qua.

Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu năm mới với một Đại Lễ vào lúc 10g00 ngày mồng 01 tháng Giêng tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để mừng Đại Lễ Mẹ Thiên Chúa. Thánh Lễ này sẽ được hát Lễ bởi Pueri Cantores, tức hiệp hội các ca đoàn trẻ Công giáo.

Vào lúc 17g00 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ mở một Cổng Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Vào lúc 10g00 ngày mồng 06 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ kính Chúa Hiển Linh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Vào lúc 09g30 ngày mồng 10 tháng Giêng, tức Chúa Nhật kính Chúa Chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha sẽ ban Bí Tích Thanh Tẩy cho một ít em bé tại nguyện đường Six-tin.

Theo de.rv 18.11.2015 ma

Chuyển ngữ: J.Ngọc Hà

Comments are closed.