PowerPoint Bài 1: TỔNG QUÁT CHỦ ĐỀ MỤC VỤ 2016 CỦA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

0

Chúng con xin gửi đến quý Sơ và các bạn giáo lý viên, file powerPoint Bài 1: TỔNG QUÁT CHỦ ĐỀ MỤC VỤ 2016 CỦA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC do Sơ Maria Bùi Thị Bích Mai làm và muốn chia sẻ đến những ai cần tài liệu trong công tác Mục vụ Giáo Xứ.

Xin nhấn vào đây để tải file

Ban truyền thông

Comments are closed.