Thơ: Sống đẹp làm hay

0

Một người phụ nữ ngoại tình,
Hôn phu biết rõ vợ mình chẳng ngoan.

Chàng thong thả giọng bình an:
“Em đi mua ốc về ăn hỡi nàng!
“ Để anh đổ vỏ ra đàng!”
Lời chàng khôn khéo khiến nàng đổi thay!

THÁNH GIUSE sống thẳng ngay,
Ân cần tế nhị làm hay, hiền từ!
Biết bạn (Maria) thánh đức đầy dư,
Nhưng sao lại có thai từ trước đây?

Thôi ta bỏ trốn đêm nay,
Chứ đừng tố giác không hay chút nào!
Cuộc đời liêm chính biết bao!
Đến ngày Con Trẻ sinh vào trần gian.

Gặp cảnh cơ cực lầm than,
Đi tìm chỗ trọ muôn vàn đắng cay.
Sinh con mới được mấy ngày,
Vội đem đi trốn cực này biết sao?

GIUSE rất mực thanh cao,
Trong nghề thợ mộc khi bào lúc cưa.
Gặp hôm trời nắng trong mưa,
Cha con hì hục cắt cưa tài tình?

Bốn chân sao chẳng đồng hình?
THÁNH GIUSE nghĩ: Hay mình với con!
“Kéo ra cho gỗ dài hơn!”
Gỗ liền vâng lệnh giản đơn dài vừa!

Làm hay từ sáng đến trưa,
Ngày mai nghỉ việc cất cưa cất đục.
Giêsu tuổi đã chẵn chục, (chục:12)
Cho con đi lễ theo tục Ích- diên.

Giêsu là Đấng thánh hiền,
Lễ xong Chúa ở lại đền Salem.
Lạc con mất mấy ngày đêm,
Tìm con đã vậy lòng thêm buồn rầu.

Thấy con, Đức Mẹ âu sầu:
“Sao Con để mẹ cha hầu tìm Con?”
“Sao cha mẹ lại tìm Con?”
THÁNH GIUSE chẳng nói non nửa lời!

Ôi tình yêu rất cao vời,
LÀM HAY SỐNG ĐẸP học nơi Cha lành!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.