Video: Tổ chức đại hội Thánh Catarina – Bổn mạng Hội dòng 29/4/2016

0

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CATARINA 23/04/2016

CHỦ ĐỀ: THÁNH CATARINA
BẢO CHỨNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

I. KHỞI ĐỘNG:

  • Múa Sinh hoạt: Jesus is my best friend
  • Chào mừng – tuyên bố lý do – khai mạc

II. CHẦU THÁNH THỂ: Suy tôn Thánh Thể, cảm nghiệm lòng Chúa xót thương

III. TRÌNH BÀY CHỦ ĐỀ: Thánh Catarina Bảo Chứng của Lòng Thương Xót Chúa”

  • Thánh Catarina xin Chúa thương xót bản thân và thế giới
  • Thánh Catarina thực thi Lòng thương xót Chúa với Hội Thánh
  • Hậu Duệ của Thánh Catarina với thế giới ngày này

IV. HUẤN TỪ: Chị Bề trên Tổng quyền

  • Múa sinh hoạt:  Yes We Can.

V. KẾT THÚC: Laudare, Benedicere, Praedicare

Xin nhấn vào đây để xem hình Đại hội Catarina

061

VIDEO: CATARINA BẢO CHỨNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

VIDEO: HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

MÚA: YES WE CAN

Ban truyền thông

Comments are closed.