Thơ: Chúc mừng Ngân, Kim khánh khấn Dòng

0

172

“Kính mừng Kim Khánh quý Sơ,
TẤT, SƠ XUYẾN, SƠ HỘI quý yêu,
KIM HƯỜNG với SƠ HUỲ,
Cựu – nguyên Bề Trên Tổng Quyền chúng em,
Đầy tràn ơn phúc triền miên,
Xuống trên quý chị xuống trên Hội Dòng”

Năm mươi năm hồng ân tận hiến,
Năm mươi năm dâng tiến Vua Trời,
Dù con bất xứng Chúa ơi!
Chúa thương Chúa gọi Chúa mời con luôn.

Con dâng Chúa tâm hồn sám hối,
Xin Chúa tha lầm lỗi đời con,
Lòng thương xót Chúa trào tuôn,
Rửa con tinh sạch xác hồn đẹp tươi.

Cảm tạ Chúa không ngơi không ngớt,
Kể làm sao cho hết ơn lành?
Từ khi con được tạo thành,
Là bao ân huệ Chúa dành cho con!

Cảm tạ Chúa qua muôn thế hệ,
Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người,
Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời,
Con dâng lên Chúa ngàn lời tri ân.

Cảm tạ Chúa ân cần thương đoái,
Hội dòng con mãi mãi thăng hoa,
Chúng con có Chúa là Cha,
Giàu lòng thương xót trổ hoa nhiệm màu.

CHIMCCANHDao_zpsbsjppfcd

Chúc mừng Ngân Khánh quý Sơ:
PHƯƠNG MAI-HỒNG QUẾ-KIM-NGOAN-HOA-HƯỜNG.
Hai lăm năm trọn bước đường,
Tận hiến cho Chúa chẳng vương bụi đời.

Chúc mừng Ngân Khánh Sơ ơi!
Hội Dòng Em Chị dâng lời tạ ơn.
Tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn,
Cánh đồng lúa chín ngàn muôn hạt vàng.

Tạ ơn Thiên Chúa cao sang,
Cho con diễm phúc vào hàng nghĩa nhân.
Tạ ơn Chúa hai lăm năm,
Bước đường theo Chúa âm thầm trinh trong.

Khi con yếu đuối ngửa trông,
Chúa trên Thánh Giá con hằng tin yêu!
Thề nguyền theo Chúa sớm chiều,
Con thuộc về Chúa đáng yêu muôn đời.

Nt. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

13484247211_zpsuse8yzgm

Comments are closed.

phone-icon