Lịch làm việc của Đức Thánh Cha trong Tuần Lễ đầu năm mới

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha
trong Tuần Lễ đầu năm mới

209

Theo chương trình, trong tuần này, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa hai buổi tiếp kiến chung. Cuộc tiếp kiến thứ nhất, như thường lệ, sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư ngày mồng 04 tháng Giêng, và cuộc tiếp kiến thứ hai sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm ngày mồng 05 tháng Giêng. Cuộc tiếp kiến  thứ hai được dành đặc biệt cho các cư dân đã bị liên lụy đến các trận động đất tại Ý vào giữa năm 2016 vừa qua.

Thứ Sáu ngày mồng 06 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Đại Lễ Hiển Linh, hay cũng còn được gọi là Lễ Epiphanie. Thánh Lễ này sẽ được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Sau Thánh Lễ vừa nêu, Đức Thánh Cha sẽ lại tiếp tục chủ sự buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chúa Nhật ngày mồng 08 tháng Giêng, Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, giống như mỗi năm, Đức Thánh Cha sẽ ban Bí Tích Thanh Tẩy cho những em nhỏ, con của các nhân viên làm việc tại Tòa Thánh Vatican. Thánh Lễ này sẽ được cử hành tại nguyện đường Sistina. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin chung.

Thứ Hai ngày mồng 09 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón đoàn ngoại giao.

Theo de.rv 01.01.2017 ord

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.