Thơ: Chúc mừng bổn mạng Ban tổng

0

tho mung ban tong

     Mừng ngày lễ kính Thánh Gia
Bổn mạng Ban Tổng cả nhà mừng vui.
Chúng em từ bốn phương trời
Trở về nhà Mẹ dâng lời chúc vinh.
Nguyện xin Ba Đấng thương tình
Đổ muôn phúc lộc an bình  vui tươi.
Xuống cho Chị Tổng một đời
An vui mạnh khỏe giống người Cha yêu.
Khôn ngoan lanh lợi đủ điều
Lo cho  Dòng được rất nhiều điều hay.
Trong ngày Bổn mạng hôm nay
Chúc Quý Chị Cố nhiều may lắm tài.
Giúp Dòng hướng đến tương lai
Truyền rao danh Chúa miệt mài ngày đêm.
Quý Chị nên giống Mẹ hiền
Lo toan mọi việc ấm êm Hội Dòng.
Chúng Em giống Chúa Hài Đồng
Con ngoan thảo hiếu hầu mong đáp đền.
Hội Dòng hạnh phúc vô biên
Có Cha, có Mẹ Chúa Con cầu bầu.
Cầu cho Chị Tổng đứng đầu
Quý Chị Ban Tồng trước sau vẹn toàn.
Nguyện cầu Thiên Chúa thương ban
Đổ muôn ơn phúc ngập tràn trên Ban.
Niềm vui hạnh phúc chứa chan
Được luôn mạnh khỏe bình an suốt đời.
                        Nt .Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.