Thơ: Đời tìm

0

275
(Niệm khúc Mt 5:13-16; Mc 9:50; Lc 14:34-35)

Cầm đèn soi khắp cuộc đời
Kiếm tìm hạnh phúc kiếp người trần gian
Từng ngày, từng tháng, từng năm
Kiếm hoài kiếm mãi, chưa tìm thấy đâu
Quanh năm chỉ thấy khổ đau
Gom những nỗi sầu đốt cháy chẳng tan
Tháng ngày vẫn thấy bất an
Sáng, trưa, chiều, tối,… thấy toàn ưu tư
Giật mình con mới ngộ ra
Muối đời nhạt, ánh sáng mờ lắm thôi
Thế nên cứ mãi ngậm ngùi
Mải mê tìm hạnh phúc đời phù hoa
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin cho con biết Nhà Cha hướng nào
Giúp con cố gắng sớm chiều
Đạp gai đau khổ, vượt rào sầu bi
Nhận ra Đức Chúa Giêsu
Hiện thân trong nỗi ưu tư kiếp người
Mang hình thập tự giữa đời
Bắc Cầu Cứu Độ về Trời mai sau

TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-2-2017

Comments are closed.