Thơ: Năm Gia Đình

0

CA DAO HÔN NHÂN

Tình yêu vẫn đẹp như xưa
Nồng nàn bồi đắp phù sa nghĩa tình
Ngày nào hai đứa chúng mình
Nhìn nhau bẽn lẽn, nụ tình ấp e
Bây giờ tuổi tác già nua
Tình yêu vẫn trẻ như xưa ngày đầu
Bên nhau hạnh phúc tự hào
Hôn nhân là khúc ca dao trọn đời
Sự gì Chúa kết hợp rồi
Thắm thiết suốt đời, không thể phân ly (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 19:6; Mc 10:9

HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN

Gừng cay và muối mặn hoài
Cay nhân nghĩa, mặn tình đời phu thê
Thương em vẫn khéo như xưa
Thương anh chung thủy cho vừa hôn nhân
Vết nhăn là dấu mùa Xuân
Bao năm tình nghĩa vuông tròn với nhau
Tình mình như khúc ca dao
Cay tình, mặn nghĩa, ngọt ngào yêu thương
Trăm năm một chuyến tựa nương
Trọn lòng như Chúa dạy chung chuyến đời (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19:6; Mc 10:9)

8

Comments are closed.