Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico cho tháng Tám 2007: Cầu cho các nghệ sĩ

0

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico cho tháng Tám 2007
Cầu cho các nghệ sĩ

Pope Francis during the general audience in the Saint Peter Square - 26 August 2015

Vẻ đẹp của tạo vật

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp thông trong ý cầu nguyện tháng Tám 2017 của Đức Thánh Cha: “Để các nghệ sĩ trong thời đại của chúng ta, qua sự sáng tạo tài tình của họ, có thể giúp mọi người khám phá vẻ đẹp của tạo vật.”

Qua các thời đại, các Đức Giáo hoàng luôn là những người ủng hộ lớn của những nghệ sĩ. Như Thánh Gio-an Phao-lô đã viết trong thư của ngài gửi các nghệ sĩ: “Không ai có cảm nhận sâu sắc hơn anh chị em nghệ sĩ, những người sáng tạo tài tình của cái đẹp, một điều thuộc về sự cảm hứng sáng tạo mà Thiên Chúa từ buổi bình minh của tạo dựng đã nhìn đến công trình của đôi tay của Người. Một chút ánh sáng của cảm xúc đó thường xuyên soi dọi trên đôi mắt của anh chị em — cũng như các nghệ sĩ của mọi thời đại — khi bị say đắm bởi sức mạnh ẩn chứa của nhưng âm thanh và từ ngữ, của màu sắc và hình dạng, anh chị  em đã biết thưởng thức chính công trình từ nguồn cảm hứng của mình, thổi vào trong nó một chút âm vang của sự huyền diệu của tạo vật mà Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng duy nhất của muôn loài, bằng cách này cách khác mong muốn anh chị em cộng tác vào.

“Đối với tôi, đó là lý do tại sao không có một lời nào miêu tả đẹp hơn lời trong sách Sáng Thế Ký: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là tốt đẹp.”

Đức Thánh Cha Phanxico viết về tầm quan trọng của nghệ thuật và các nghệ sĩ trong sứ mạng của các Bảo tàng Vatican: “Nghệ thuật, ngoài sứ mạng là chứng tá xác thực cho vẻ đẹp của tạo vật, cũng là một khí cụ để rao giảng Tin mừng. Trong Giáo hội, nó được đặt ở vị trí cao trong công việc rao giảng Tin mừng: qua nghệ thuật – âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội họa – Giáo hội giải thích và làm sáng tỏ sự mặc khải … Nghệ thuật có một chiều kích cứu độ ẩn chứa và phải được mở ra cho tất cả mọi thứ và mọi người, đưa ra được nguồn an ủi và hy vọng cho tất cả. Vì lý do này Giáo hội phải thúc đẩy việc sử dụng nghệ thuật vào trong công cuộc rao giảng Tin mừng, nhìn về quá khứ nhưng cũng phải nhìn đến nhiều hình thức diễn đạt khác nhau trong hiện tại.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 02/08/2017]

Comments are closed.