Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 16-21 tháng Một, 2018

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
16-21 tháng Một, 2018

16 tháng Một: Chúng ta xin Chúa ban cho lòng can đảm để xin sự tha thứ và học cách lắng nghe những gì Người nói với chúng ta.

17 tháng Một: Lắng nghe những giáo huấn hoặc học giáo lý là không đủ. Cần phải sống như Chúa Giê-su đã sống.

18 tháng Một: Thông điệp của Tin mừng là nguồn mạch niềm vui: một niềm vui lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và là niềm vui chúng ta được thừa hưởng.

19 tháng Một: Mọi sự sống: từ khởi đầu cho đến lúc kết thúc, từ khi thụ thai đến lúc chết tự nhiên.

20 tháng Một: Không có phương thuốc nào chữa lành nhiều vết thương hiệu quả hơn một trái tim thương xót.

21 tháng Một: Đừng phí thời gian che giấu tâm hồn. Hãy đổ đầy cuộc sống bằng Thần Khí!

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/1/2018]

Comments are closed.

phone-icon