Thơ: Bích báo mừng Bổn Mạng văn hóa Gia đình Phaolô

0

BÍCH BÁO MỪNG BỔN MẠNG VĂN HÓA

GIA ĐÌNH PHAOLÔ

Thánh Phaolô quá tuyệt vời,
Ngài đưa tín hữu khắp nơi hợp đoàn.
Thành cộng đoàn sống chứa chan,
Yêu thương hiệp nhất để loan Tin Mừng.
Để mọi sự làm của chung,
Tạo nên mái ấm cũng cùng dựng xây.
Mọi người góp sức chung tay,
Thành gia đình mới đong đầy yêu thương.
Thánh Phaolô vị dẫn đường,
Như người Cha đã nêu gương cho đời.
Và như người Mẹ không ngơi,
Giáo dục con cái nên người con ngoan.
Gia đình là một cộng đoàn,
Kính trên nhường dưới chứa chan ân tình.
Mọi người ai cũng hy sinh,
Giúp nhau kiến tạo gia đình tình thương.
Loan Tin mừng khắp muôn phương,
Thánh Phaolô đã nên gương cho đời.

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Sống trên đời ai cũng mong hạnh phúc
Gia đình thánh ai lại chẳng ước mơ
Gia đình hạnh phúc theo thánh Phaolô
Ai cũng phải sống đúng theo bổn phận.
Muốn hạnh phúc đòi mọi người chấp nhận
Người làm cha đừng thịnh nộ với con
Người làm chồng không để vợ dỗi hờn
Nhưng yêu thương và luôn luôn tôn trọng.
Người làm vợ phải có niềm hy vọng
Phục tùng chồng trong Chúa mến thương hơn
Ngài ra lệnh cho những kẻ làm con
Hãy vâng lời Mẹ Cha trong mọi sự.
Điều răn bốn phận làm con phải giữ
Một gia đình có trên kính dưới nhường
Gia đình là một tổ ấm yêu thương
Như tình yêu Đức Kitô và Giáo hội.

GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN

Ai đi tu bước vào gia đình thánh
Một gia đình sống thánh thiện yêu thương
Một cộng đoàn biết trên kính dưới nhường
Chứng tỏ rằng thư Phaolô đã đọc.
Khi vào tu chúng ta đều được học
14 thư của chính Thánh Phaolô
Sống làm sao đúng ước vọng mong chờ
Của Vị Thánh từng giảng khuyên dậy dỗ
Người đi tu càng phải nên rạng rỡ
Phải làm gương cho hết các gia đình
Gương khiêm nhường và gương sống hy sinh
Đặc biệt nữa học hiền lành như Chúa.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon