Thơ: Đếm Số

0


“Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy HAI lần, thì chính anh,
anh đã chối Thầy đến BA lần” (Mc 14:30)

Hai con số đếm rạch ròi
HAI lần gà gáy, chối rồi lần BA
Chúa Trời biết trước đời ta
Mạnh miệng nhưng mà làm chẳng vào đâu
Thế mà Ngài vẫn thương yêu
Tha ngay nếu biết hối mau sửa mình
Dở òm mà lại miệt khinh
Thấy người lỗi cứ tưởng mình hiền nhân
Đếm bao tội của nhân gian
Mà quên đếm tội bao lần đời ta
Ôi chao, con xạo quá đi
Cầu xin thương xót thứ tha, lạy Thầy!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Lá – 2018

Comments are closed.

phone-icon