Từ “holiday” có nguồn gốc từ đâu?

0

Từ “holiday” có nguồn gốc từ đâu?

Philip Kosloski

18 tháng Mười Một, 2018

HAPPY HOLIDAYS SIGN,RED LIGHTS

Fauxto_digit | CC BY ND 2.0

Từ này rõ ràng có nguồn gốc từ Ki-tô giáo.

Trong nhiều quốc gia nói tiếng Anh, vài tháng cuối năm của niên lịch được biết đến như là “mùa nghỉ ngơi.” Nói chung có thể chúc người khác bằng câu “Happy Holiday” (chúc ngày lễ hạnh phúc), bất kể quan điểm tôn giáo của người đó.

Điều khá thú vị nữa, trong khi từ này đã được văn hóa thế tục chấp nhận, nhưng nguồn gốc của nó hiển nhiên xuất phát từ Ki-tô giáo.

Theo từ điển Merriam-Webster, từ này có gốc từ tiếng Anh cổ “hāligdæg”, từ hālig (holy: thánh) + dæg (day: ngày).” Nói theo nghĩa đen thì “holiday” là một “ngày thánh).

Theo lịch sử thì từ này luôn nói đến những ngày lễ đặc biệt trong lịch phụng vụ của Ki-tô giáo, Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm.

Theo thời gian, ý nghĩa ban đầu của nó bị phai dần khi những ngày lễ chỉ về những ngày nghỉ ngơi và là khoảng thời gian không làm việc. Người Ki-tô giáo không làm việc trong những ngày này, vì vậy nghỉ ngơi và thư giãn là một phần đương nhiên của mỗi ngày lễ.

Đây là một trong những lý do tại sao “nghỉ lễ” (holiday) ở Anh cũng đồng nghĩa với câu “nghỉ hè” (vacation). Trong quá khứ việc này luôn liên quan đến một ngày lễ nào đó của Ki-tô giáo, mừng kính cuộc sống của một thánh nhân hay chính cuộc sống của Đức Ki-tô. Cho đến gần đây ý nghĩa liên quan này không còn tồn tại và “ngày lễ” ở Anh cũng tương tự như “ngày nghỉ” ở Hoa kỳ.

Lần tới khi bạn chúc một ai đó câu “Chúc ngày lễ hạnh phúc,” (“Happy Holiday”) thì hãy nhớ đến nguồn gốc Ki-tô giáo của từ này và cố gắng thánh hóa những ngày đó, dâng lên Thiên Chúa sự nghỉ ngơi và thư giãn của bạn.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/11/2018]

Comments are closed.