Tất cả các dân tộc sẽ tuốn đến – Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

0

Tất cả các dân tộc sẽ tuốn đến (Is 2,2)

Suy niệm: Is  2,1-5

Gần 800 năm trước Chúa Kitô, tiên tri Isaia đã hứa rằng toàn thể các dân tộc sẽ đến với Israel để học biết về Chúa. Ông hứa: “Từ Sion, thánh luật ban xuống” và lời chỉ dẫn đó sẽ lôi kéo mọi người trở lại với Thiên Chúa (Is 2,3). Bây giờ chúng ta ở đây, hai nghìn năm rưỡi sau đó và lời tiên tri của tiên tri Isaia tiếp tục trở thành hiện thực, nhưng theo một cách mới – một lời tiên tri cho thấy Kinh Thánh Cựu Ước được ứng nghiệm như thế nào nới Đức Giêsu. Đó là tin tốt lành của Người bây giờ “phát ra” và thu hút mọi người từ mọi hoàn cảnh bước vào sự hiện diện của Người.

Tin Mừng được loan truyền đi và mọi người tuốn đến. Đó là một chủ đề xuyên suốt trong Kinh thánh. Trong sách Sáng Thế, chúng ta nghe Thiên Chúa nói với Ápraham rằng các dân tộc sẽ “tìm kiếm phúc lành” nơi ông (x. St 18,18). Tiếp đó, ở sách Xuất Hành, chúng ta thấy những người ngoại quốc theo người Do Thái ra khỏi Ai Cập để thờ phượng Thiên Chúa (x. Xh 12,38). Sau đó, Ruth – một người phụ nữ từ xứ Môáp – đã rời bỏ quê hương và các vị thần của bà để theo bà Naomi vào Israel (x. Rt 1,16). Và những câu chuyện cứ tiếp diễn.

Thế rồi, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ của một người La Mã – một người ngoại đạo không có quan hệ trực tiếp với giao ước của Môisê. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến” để dự tiệc trong vương quốc của Thiên Chúa (Mt 8,11). Cuối cùng, chúng ta nhìn xem khi những người “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” tụ họp quanh ngai vàng của Thiên Chúa trong vinh quang của thiên đàng (Kh 7, 9).

Ngày hôm nay, Tin Mừng được loan đi nhờ những nhà truyền giáo đang làm việc trong những vùng đất nước ngoài hoặc chia sẻ tình yêu thương của Chúa Kitô trong những nơi trú ẩn vô gia cư ngay gần chúng ta. Và kết quả là mọi người đang tuốn đến.

Bạn cũng có một phần vai trò trong đó. Bạn không cần phải là một vị tiên tri giống như Isaia hay là một nhà truyền giáo đem Tin Mừng của Chúa Kitô ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng hằng ngày bạn có thể trao tặng những hành động yêu thương và tử tế cho những người xung quanh bạn. Bạn có thể đến thăm một người hàng xóm bị bệnh và cầu nguyện cho họ – hoặc thậm chí ở lại với họ! Bạn có thể tiếp đón người đồng nghiệp cô đơn đó vào trong kế hoạch của bạn cho những ngày nghỉ. Bạn có thể giúp dạy một lớp giáo lý hoặc thiết lập tại giáo xứ của bạn một hội “Chào mừng ngày Chúa nhật”.

Trong tất cả những cách này, Tin Mừng có thể “được loan đi” từ bạn, và mọi người sẽ đến gần Thiên Chúa hơn (Is 2,3).

Lạy Chúa, xin làm cho con trở thành nhân chứng cho tình yêu của Chúa”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.