Thơ: Mắt Giáng Sinh

0

MẮT GIÁNG SINH

Có hai cửa sổ tâm hồn
Chúa cho để thấy vui – buồn trần ai
Mắt nào là mắt yêu người?
Mắt nào là mắt khinh đời, liếc nhau?
Chúa cho hai mắt nhìn đều
Cớ sao một ghét, một yêu cho đành!
Kính mừng Con Chúa giáng sinh
Mắt ơi, xin hãy đong tình yêu thương!
Mắt đen nhưng chẳng bạc lòng
Mắt màu trắng dã vô cùng thất kinh
Kính mừng Con Chúa giáng sinh
Mọi người đoàn kết, an bình thế gian
Xin cho ánh mắt soi hồn
Nhìn nhau thân thiện bình an chan hòa
Xin cho ánh mắt thiết tha
Long lanh thương mến, xót xa vì người
Sáng như Sao Lạ trên trời
Dẫn lối cho đời đến với Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 14-12-2018

Comments are closed.