Thơ: Bến đời

0


[Niệm khúc Mt 16:13-19 ≈ Mc 8:27-30; Lc 9:18-21]

Phêrô – tảng đá nền
Chúa xây Nhà Giáo Hội
Kiên cố, vững bền mãi
Ma quỷ phải “bó tay”

Muôn đời chẳng chuyển lay
Dù có lúc rung động
Con Thuyền không nao núng
Sóng gió đành phải yên

Lời thề dễ dàng quên
Như Phêrô từng hứa
Nhưng rồi quên vì sợ
Chối bỏ luôn cả Thầy

Giật mình sám hối ngay
Chúa nhân từ tha thứ
Rồi trao tay chìa khóa
Chăm chiên mẹ, chiên con

Phêrô khéo và khôn
Tuyên xưng Thầy là Chúa
Đó chính là phúc lạ
Được Thiên Chúa ban cho

Tín nhân chẳng khác gì
Như Phêrô vậy đó
Thề sống chết cùng Chúa
Rồi lại vấp ngã ngay

Tội như cát bụi đầy
Chẳng có ai là thánh
Vấn đề là cố tránh
Và giữ vững đức tin

Lạy Thiên Chúa uy linh
Tội đồ con khốn nạn
Nhưng quyết chí không nản
Xin giúp con canh tân

Cầu Lão Ngư giữ gìn
Giúp con luôn sám hối
Biết xét mình sớm tối
Vững tay chèo thuyền đời

TRẦM THIÊN THU
Chiều 20-2-2019

Comments are closed.