Thơ: Cầu Mẹ ngày xuân

0

Xuân về, dân Việt chưa vui
Chưa bình an, vẫn ngậm ngùi sầu lo
Tết mà chưa thỏa ước mơ
Cầu xin Đức Mẹ chở che dân lành
Việt nhân cuộc sống mong manh
Nên mộng khó lành, mơ chẳng thấy đâu
Tháng ngày ngụp lặn bể dâu
Nỗi oan chồng chất, làm sao Tết mừng?
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Cho Mai tươi nở sắc vàng Việt Nam

TRẦM THIÊN THU
Tết Kỷ Hợi – 2019

Comments are closed.